Γλωσσάριο με ονόματα σημαδιών και θέσεων σε βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς και νεότερους θεωρητικούς

Αλεξάνδρου, Μ., 2017. Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6487

Τις ερμηνείες των λημμάτων μπορείτε να τις δείτε με 2 τρόπους
1. Ebook pp. 677-785
2. Diachronic Interactive Lexicon of Greek


1. ἀνάβασις
2. ἀνάβασμα
3. ἀνάσταμα
4. ἀνασυρμός
5. ἀνατρίχισμα
6. ἀντικενωκύλισμα
7. ἀντικένωμα
8. ἀντικόντισμα
9. ἀπέσω εξω
10. ἀπλή
11. ἀπόδερμα
12. ἀπόθεμα
13. ἀπόθετον
14. ἀπορροή
15. ἀπόστροφος
16. ἀποστροφοσύνδεσμοι
17. ἀργόν
18. αργοσύνθετον
19. βαθύ
20. βαρεία
21. βυθογρόνθισμα
22. γοργόν
23. γοργοσύνθετον
24. γορθμός
25. γουργούρι
26. γρονθίσματα
27. δαρμός
28. δαρτά
29. διαμέρισμα
30. δίγοργον
31. διπλαπόστροφος
32. διπλή
33. διπλοεπέγερμα
34. διπλοόμαλον
35. διπλοπαρακάλεσμα
36. διπλοπέλασθον
37. διπλοπέλασμα
38. διπλοπέτασθον
39. δίπλωμα
40. δύο απόστροφοι
41. δύο κεντήματα
42. δύο
43. εκστρεπτόν
44. ελαφρόν
45. έναρξις
46. εξαπλή
47. εξιστρεπτοκατάβασμα
48. έξω έσω
49. επέγερμα
50. επίπλομα
51. επιρροή
52. επίστροφος
53. έτερον του ψαλτικού
54. έτερον
55. ημαργόν τρεμουλικόν
56. ημιτόνιον
57. ημίτονον
58. ημίφθορα
59. ημίφθορον
60. ημίφωνον
61. ηχάδιν
62. θέμα απλουν
63. θέμα
64. θεματισμός
65. θες και απόθες
66. ισον
67. ισοτης
68. κατάβασις
69. κατάβασμα
70. καταβατρομικόν
71. κέντημα
72. κλάσμα
73. κολαφισμός
74. κόμμα
75. κόνδευμα
76. κορωνίς
77. κουφισμα
78. κράτημα
79. κρατημοκατάβασμα
80. κρατημοκαταβατοανάβασμα
81. κρατημοκαταβατοανάσταμα
82. κρατημοκαταβοτρομικουπόρροον
83. κρατημοκούφισμα
84. κρατημουπορροοανάσταμα
85. κρατημουπορροοκατάβασμα
86. κρατημουπόρροον
87. κρούσμα
88. κύλισμα
89. κυλισμαντικένωμα
90. λαιμός
91. λαρύγγισμα
92. λύγισμα
93. μακρόν*
94. μέλος
95. μέσον
96. μετρητόν
97. μικρόμαλον
98. ξηρόν κλάσμα
99. ολίγον
100. ομαλόν
101. οξεία
102. οξυβάρεια
103. όρθιον
104. ουράνισμα
105. παρακάλεσμα
106. παρακλητική
107. πάρηχον
108. πέλασμα
109. πελαστόν
110. πεντάγοργον
111. πενταπλή
112. πετασθοκατάβασμα
113. πετασθοκούφισμα
114. πέτασμα
115. πεταστή
116. πεταστόν
117. πίασμα
118. ράπισμα
119. ρεύμα
120. σαξίματα
121. σείσμα
122. σκώληξ
123. σταυρός
124. στραγγίσματα
125. σύναγμα
126. συνδεσμοκύλισμα
127. συνδεσμολύγισμα
128. σύνδεσμος
129. σύνθετον
130. σύρμα
131. ταξίμ
132. τελεία
133. τέσσαρα
134. τετράγοργον
135. τετραπλή
136. τζάκισμα
137. τζακιστόν ηρεμοκρατούμενον
138. τίναγμα
139. τρεις οξείαι
140. τρία
141. τρίγοργον
142. τριπλή
143. τριπλόν
144. τρομικόν
145. τρομικοομαλόν
146. τρομικοπαρακάλεσμα
147. τρομικοσύναγμα
148. τρομισύνθετον
149. υπεγερμα
150. υπορροή
151. υπόστροφος
152. ύπτιον
153. υφέν
154. υψηλή
155. φθορά
156. χαιρετισμός
157. χαμηλή
158. χόρευμα
159. ψηφιστοκατάβασμα
160. ψηφιστόν
161. ψηφιστοπαρακάλεσμα
162. ψηφιστοσύναγμα
163. ψηφιστοσύνθετον